Iedere ontwikkeling
begint met een
eerste stap

Soms is de bedreigde ontwikkeling van een kind een enorme uitdaging. Samen stippelen we een traject uit, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u en uw kind/cliënt. Stapje voor stapje komen we zo bij de juiste antwoorden op uw vragen

Buitengewoon is
gespecialiseerd in:

Hulpvragen

Hoe kan ons team beter inspelen op haar gedragsproblemen?
Hoe krijgen we beter zicht op wat hij aankan?
Wat is er voor onze client nodig om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen?
Hoe zorgen we dat alle betrokkenen dezelfde kijk hebben op deze client?
Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerling niet overvraagd wordt?
Mijn kind dreigt uit te vallen binnen onderwijs. Wat nu?
Hoe vertalen we alle adviezen naar de praktijk?
Hulpvragen
Hoe kan ons team beter inspelen op haar gedragsproblemen?
Hulpvragen
Hoe krijgen we beter zicht op wat hij aankan?
Hulpvragen
Wat is er voor onze client nodig om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen?
Hulpvragen
Hoe zorgen we dat alle betrokkenen dezelfde kijk hebben op deze client?
Hulpvragen
Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerling niet overvraagd wordt?
Hulpvragen
Mijn kind dreigt uit te vallen binnen onderwijs. Wat nu?
Hulpvragen
Hoe vertalen we alle adviezen naar de praktijk?

Welkom bij Buitengewoon

Wanneer ontwikkeling niet vanzelf gaat, komt de focus vaak te liggen op wat er niet goed gaat. Hierdoor ontstaat er een somber toekomstbeeld door én voor de client. Veel interessanter en zinvoller is het, om ons te richten op wat de mogelijkheden zijn. Wanneer we vanuit mogelijkheden denken, is er ook weer perspectief.

Ik leg me toe op het vinden van passende antwoorden op uw vragen. Om doelen te verwezenlijken, schuw ik het niet buiten gevestigde kaders te denken. Samen stippelen we een traject uit, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u en uw kind, cliënt of leerling.