Soms is de bedreigde ontwikkeling van een kind een enorme uitdaging. Samen stippelen we een traject uit, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u en uw kind/cliënt. Stapje voor stapje komen we zo bij de juiste antwoorden op uw vragen.

Kennismaking

Ook enthousiast geworden over Buitengewoon? Neem dan gerust telefonisch of via e-mail contact op. Op korte termijn zal een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u worden gepland.

Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind, cliënt of leerling besproken en wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Er zal ook uitgebreid worden stil gestaan bij het gewenste toekomstperspectief van het kind zelf.

Aan het eind van het gesprek zal een advies worden gegeven over een mogelijk vervolgtraject en een kostenindicatie daarvan. Dit kan gefinancierd worden uit het daarvoor bestemde deel van het Persoon Gebonden Budget (PGB) of uit privémiddelen. Uiteraard is dit kennismakingsgesprek kosteloos.

 

Onderzoeksfase

Middels dossieranalyse, gesprekken, onderzoek en observaties binnen de leefomgeving(en) van het kind, zal een uitgebreide beeldvorming worden gedaan. Deze vormt de basis voor een plan op maat.

Advies

Het plan bestaat uit haalbare doelstellingen passend bij de mogelijkheden van de cliënt én zijn omgeving. Iedere client is bijzonder, dus het behandelplan wordt op maat gemaakt. Om doelen te verwezenlijken, schuw ik het niet buiten gevestigde kaders te denken; er is veel mogelijk!

Buitengewoon is
gespecialiseerd in:

Samenwerking

Mijn aanpak is multidisciplinair. Ik hecht grote waarde aan de samenwerking met therapeuten, artsen, leerkrachten en andere professionals. Belangrijk is dat er overeenstemming gevonden wordt in de beeldvorming. Dit vormt de basis van waaruit de adviezen voor de praktijk voortvloeien.
Na het bespreken van het verslag gaan we aan de slag! Aangezien ieder individu en zijn systeem uniek is, zal er een vorm worden gekozen die past bij de ontwikkelingsbehoefte van de cliënt én zijn omgeving.