Via het CCE zijn wij in contact gekomen met Floor van Buitengewoon in ontwikkeling. Floor heeft ontzettend veel voor ons betekend. Wij liepen vast in het systeem. Als ouders zagen we geen uitweg meer en waren we ons vertrouwen in de toekomst kwijt. Onze zoon heeft een zeldzame chromosoomafwijking met als gevolg ASS problematiek.

Floor heeft ons geholpen op onszelf te vertrouwen en ons handvaten gegeven om stap voor stap in de juiste richting te komen en anders naar dingen te kijken. Floor is ontzettend betrokken en laat je niet los voordat het goed is. We waarderen dit enorm. We hebben met veel instanties te maken gehad maar nog niet zo iemand betrouwbaar, meelevend en accuraat meegemaakt. Ze is niet bang om te zeggen waar het op staat en dat is soms ook nodig om tot andere inzichten te komen. Ze komt voor je op als ouder en heeft heel veel inzicht in wat er speelt en nodig is.

Kort samengevat. Eerlijk, vertrouwd en oprecht en LIFE CHANGING. Voor altijd dankbaar.

Trotse ouders, 

Noël en Kim

Wij hebben een zoon van 15 jaar met een verstandelijke beperking, zijn naam is Jesse. Sinds 2010 is Floor al betrokken bij de ontwikkeling van Jesse. Toen Floor voor het eerst bij ons thuis kwam, was Jesse net gestart op de basisschool in ons dorp. We zochten iemand die ons kon helpen voor begeleiding op school en voor thuis. Het was in het begin best spannend, maar het werd al snel vertrouwd. Ze observeerde hem en schreef al haar bevindingen op. Later overlegde zij met ons en dat was een goed gevoel….eindelijk!

Al snel werd er een team gevormd, die Jesse in zijn ontwikkeling zou gaan ondersteunen. We konden als ouders zelf ook aangeven wat voor ons op dat moment het belangrijkste was. Floor zocht naar mogelijkheden en daarin onderscheidt Floor zich enorm van andere orthopedagogen. Ook haar aanpak met Jesse is erg fijn. Het gaat allemaal spelenderwijs en erg rustig. Zij heeft een duidelijke werkwijze en we hebben een prettige samenwerking met elkaar. We kunnen altijd met vragen bij haar terecht.

Omdat Jesse niet goed wist hoe hij zijn vrije tijd moest gaan invullen, is er veel meer structuur gekomen. Er is gestart in de thuissituatie en daarna is Floor op school aan de slag gegaan. Floor coachte regelmatig zijn vaste begeleiders op school en ook leerkrachten konden met vragen bij haar terecht. Dit werd als zeer prettig ervaren. Floor heeft door middel van “schaduwtraining” een hele andere vorm gegeven aan zijn begeleiding; hij leerde om deel te nemen ín de klas in plaats van buiten de klas. Daardoor was het mogelijk dat Jesse op deze school verder mocht leren op zijn tempo en met zijn beperkingen.

Inmiddels zit Jesse op het ZML-onderwijs in Breda, ook op deze school is Floor erg betrokken. Ze gaat regelmatig observeren in de klas of bij stages. De leerkrachten staan open voor de werkwijze van Floor en de adviezen die zij geeft, zodat zij hier weer mee aan de slag kunnen gaan.

Ook in de thuissituatie is de ondersteuning van Floor erg welkom. Wij zijn een druk gezin met 4 kinderen, maar Floor betrekt alle kinderen in de begeleiding van Jesse. Door haar aanpak is er veel meer rust in ons gezin gekomen. Het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en zijn vrijetijdsinvulling zijn enorm vooruitgegaan. Hij heeft heel veel vaardigheden geleerd en zal zich op deze manier nog verder kunnen ontwikkelen.

Floor is als orthopedagoog ook coach van ons team. Ze volgt zijn ontwikkeling en we komen regelmatig bij elkaar om ervaringen te delen en vragen te stellen en dat is geweldig stimulerend! Zo biedt Floor onze zoon veel kansen met haar geweldige vakkundigheid en heeft ze voor veel dingen een oplossing.

Voor ons als gezin is er veel veranderd, we hebben van Floor geleerd anders te kijken naar onze zoon. Floor zegt dan: ”Houdt de randvoorwaarden goed, kijkt wat hij nodig heeft en sluit daarbij aan, zo krijgt hij de mogelijkheid om te groeien!” We hebben grote stappen gemaakt door de begeleiding van Floor en we hopen nog lang met Floor samen te mogen werken.

Trotse ouders van Jesse

10 jaar geleden kwam Floor in mijn leven. Ik had op dat moment geen toekomstperspectief meer en school en werk was niet haalbaar. Na al een heel lang traject in de hulpverlening, was mijn vertrouwen in de hulpverlening flink beschadigd.

Samen met Floor ben ik gaan kijken naar de mogelijkheden en wat haalbaar voor mij was. Dat zorgde voor ruimte en vertrouwen in mijn kunnen. Onder begeleiding van kleine haalbaar stappen ging Floor met mij mee naar situaties die lastig voor mij waren. Dit zorgde voor succeservaringen. Onder begeleiding van Floor kon ik weer terug naar school.
Om een beter beeld van mijzelf en mijn tegenslagen te krijgen, heb ik met Floor onderzocht waar mijn tegenslagen vandaan kwamen. Niet zo zeer om een diagnose te krijgen, maar om beter te begrijpen hoe ik met mijn tegenslagen om kan gaan. Bij Floor staat autisme niet op de voorgrond, maar ze kijkt naar mij als persoon. “Wat heb jij nodig?”…..
Inmiddels gaat het heel goed met mij. Ik heb inmiddels een eigen bedrijf en dat had ik 10 jaar gelden nooit durven dromen.

Floor heeft ons met haar zorgvuldige onderzoek van de emotionele ontwikkeling van onze dochter enorm geholpen. Ze heeft inzicht gegeven niet alleen in die ontwikkeling maar ook in hoe wij als ouders onze dochter het best kunnen begeleiden/helpen.
We gebruiken nu het beeld van de emmer die zich vult en we herkennen steeds beter als deze vol zit.

Verder heeft Floor ons handvatten gegeven om onze dochter te begeleiden met duidelijke grenzen. Door mee te gaan naar school vóór de eerste schooldag, heeft ze geholpen om op de nieuwe school veilig en gestut te kunnen starten.

Het helikopterperspectief dat Floor biedt helpt ons enorm in de opvoeding van onze dochter!
Eduard en Pimm

We leerden Floor kennen toen onze tweelingdochters 9 jaar waren en veel gedragsproblemen hadden. Vanaf de eerste ontmoeting heel fijn contact omdat Floor in oplossingen denkt en opties bedacht waardoor we weer optimistisch naar de toekomst konden kijken. Op gebied van communicatie en ontwikkelingsstimulatie waren er voor onze dochters veel mogelijkheden waardoor ze nu een fijn leven hebben en ze aan kunnen geven wat ze willen en wat niet.

Floor heeft altijd een luisterend oor en heeft ons geholpen weer ouders te zijn ipv zorgverleners.

Dank je wel Floor, je bent goud waard!

Lou en Thea Goedel

Voor het eerst iemand op ons pad, die ons echt kon zien en horen! Zij had in no time door wat er specifiek nodig was om ieder van ons de kracht te geven, zodat het gezin weer in balans kon komen. Ze richt zich niet alleen op degene in het gezin die op dat moment de meeste hulp vraagt.
Maar kijkt naar het hele familie systeem.

Haar manier van kijken, buiten de kaders denken, haar daadkracht en positiviteit heeft ons de handvatten gegeven om verder te kunnen gaan.
We kwamen weer in een opwaartse flow.

Af en toe (na een aantal maanden) hadden we even kort contact om te checken of we nog op de goede weg waren.
Dat steuntje in de rug was zo fijn.

We kijken met heel veel dankbaarheid terug op haar hulp.

Ouders van Emma (Kees en Iris)

Artikel CCE

Voor één van mijn CCE-trajecten werd ik geïnterviewd door journalist Merel van Dorp. Een indrukwekkend verhaal van een jong meisje waarbij de prestatiedruk op school zo hoog werd, dat het tot schooluitval leidt….dan begint voor ouders een zoektocht in hulpverleningsland die bijna onmogelijk lijkt.