Het échte diagnostische proces is niet het zoeken naar een label, maar uitvinden wat de ondersteuningsbehoefte is in de context van iemands unieke verhaal

Emotionele ontwikkeling

Ouders en professionals willen het liefst dat het kind zich optimaal ontwikkelt, maar bovenal dat het zich gelukkig voelt. Daarvoor is het noodzakelijk dat de basale emotionele behoefte door de omgeving goed begrepen en beantwoord wordt. Ik neem cliënten, ouders en professionals stapsgewijs mee om het niveau van de emotionele ontwikkeling te bepalen, gebaseerd op het gedachtengoed van professor en kinder- en jeugdpsychiater Anton Došen. Van daaruit krijgt men meer inzicht in het (moeilijk verstaanbaar) gedrag en welke hulpvraag eraan ten grondslag ligt. Vervolgens gaan we op zoek welke randvoorwaarden bijdragen aan een positieve ontwikkeling en ondersteun ik bij het maken van de vertaalslag naar de praktijk

Buitengewoon
maatwerk

  • Beeldvorming en diagnostiek
  • Advies
  • Begeleiding
  • Scholing en coachingstrajecten op maat voor professionals in de zorg en binnen onderwijs

Systemisch werken

Het systeem vormt het fundament waarop een client zou moeten bouwen. Vaak is de balans tussen draagkracht en draaglast binnen het systeem verstoord. In alle trajecten is er dan ook aandacht voor het systeem eromheen. Niet alleen het gezin, maar ook school, werk, vrijetijdsbesteding en vrienden behoren hiertoe.

De aanvullende masteropleiding Systemisch Werk heeft mijn “systemische blik” verder verdiept waardoor iedereen weer in zijn rol en kracht kan gaan staan.

Buitengewoon
maatwerk

  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie voor broertjes/zusjes en overige verwanten
  • Organisatie- en familieopstellingen
  • Gespreksvoering met systemische coaching